Nieuwsoverzicht 2010

 
     
 

Home  |  Foto Album

 
     
 

     

 
 

Nieuws overzicht  2016
Nieuws overzicht  2012
Nieuws overzicht  2011
Nieuws overzicht  2009
Nieuws overzicht  2008

 
 

    

 
     
 
Woninginbraak in Alsemhof

Op dinsdag 23 november 2010 is er tussen 20.00 uur en 21.00 uur een woninginbraak gepleegd aan de Alsemhof te Oosterhout. Daarbij is elektronische apparatuur weggenomen. De politie vraagt aan de bewoners van de Kruidenbuurt of zij mogelijk verdachte personen gezien hebben rond het genoemde tijdstip in of bij de Alsemhof. 
Mocht dit zo zijn dan kunt u hierover de politie in kennis stellen via het telefoonnummer 0900-8844. Daarbij kunt u het kenmerk 2010-231892 doorgeven

TIPS:
* Zorg dat uw alle ramen en deuren goed sluit.
* Zorg dat uw woning een bewoonde indruk maakt als u niet thuis bent
* Zorg voor goed hang- en sluitwerk
* Leg sleutels van auto's niet in het zicht
* Loop of rijd een extra rondje en ben alert op verdachte voertuigen en personen. Mocht u iets verdachts zien, aarzel dan niet en bel meteen de politie via 0900 8844. Zijn de verdachten nog aanwezig, bel dan 112.
 
Poging tot woninginbraak in Wijnruit

Op dinsdagavond 9 november is rond 18.45 uur geprobeerd om in te breken in een woning aan de Wijnruit.

Hulp gevraagd door politie van bewoners:
* Mocht u rond die tijd  iets verdachts, een verdachte auto of verdachte personen hebben gezien, meld dit dan bij de politie via 0900 8844
* Hebt u van tevoren verdachte auto's en/ of personen gezien dan verzoekt de politie ook om dit bij hen te melden

TIPS:
* Zorg dat uw alle ramen en deuren goed sluit.
* Zorg dat uw woning een bewoonde indruk maakt als u niet thuis bent
* Zorg voor goed hang- en sluitwerk
* Leg sleutels van auto's niet in het zicht
* Loop of rijd een extra rondje en ben alert op verdachte voertuigen en personen. Mocht u iets verdachts zien, aarzel dan niet en bel meteen de politie via 0900 8844. Zijn de verdachten nog aanwezig, bel dan 112.

Sinterklaasfeest bij Kruidenbuurt

Sint en zijn pieten komen op vrijdag 26 november van 19.00 tot 20.30 uur naar de Effent. Hij zal voor alle kinderen tot en met 10 jaar een cadeautje meenemen. De kosten bedragen per kind € 5,-.

Ook de ouders, grootouders, ooms, tantes, broertjes en zusjes zijn van harte welkom. Bewoners van de wijk kunnen zich opgeven door het juiste bedrag over te maken op bankrekeningnummer 46.34.64.389 ten name van Buurtbeheer Kruidenbuurt onder vermelding van de naam en de leeftijd van het kind. Inschrijven bij één van de buurtvertegenwoordigers Lydia Schouten, Alsemhof 60, kan ook. De inschrijving sluit op 11 november 2010. Voor verdere informatie zie: www.kruidenbuurt-oosterhout.nl

Auto's bekrast in Oosterhout-Noord
Wijkagenten André Duister en Harrie van der Heiden vragen aandacht voor het volgende:
Tussen 20 en 21 september jl. zijn er auto's bekrast in Oosterhout-Noord.Dat gebeurde in de Jan Steenlaan (5x) en op de Papendonk (1x). In alle gevallen werden er zogenaamde hakenkruizen op de motorkap gekrast. Het lijkt op kinderwerk omdat de hakenkruizen op verschillende manieren (verkeerd) gevormd werden. Ook moesten een paar deuren van garageboxen aan de Papendonk het ontgelden.
De wijkagenten vermoeden dat de dader uit de direct omgeving komt en zijn bezig met een buurtonderzoek. In het belang van het onderzoek worden getuigen of mensen die mogelijk meer informatie kunnen geven gevraagd om zich via 0900 – 88 44 bij de wijkagenten te melden. Meldingen kunnen ook anoniem worden doorgegeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000).

Daarnaast wordt gevraagd om ogen en oren open te houden. Het verzoek is om verdachte situaties meteen te melden. Bel het alarmnummer 112 als de politie onmiddellijk in actie moet komen. Het landelijke nummer 0900-884 kan gebruikt worden voor niet-spoedeisende situaties.
Telefoonnummer: 0900-8844
Mail: team-oosterhout@mw-brabant.politie.nl
Heeft u de enquête van Buurtbeheer Kruidenbuurt al ingevuld?
Alle bewoners van de Kruidenbuurt hebben een enquête ontvangen van Buurtbeheer Kruidenbuurt. Doel van de enquête is om van bewoners te horen wat ze vinden van het project Buurtbeheer Kruidenbuurt We willen ook weten wat bewoners belangrijke punten vinden voor de komende jaren.
Door het invullen van deze enquête kunt u mee bepalen met welke punten wij de komende jaren, samen met onze samenwerkingspartners gemeente, politie en Surplus Welzijn aan de slag gaan.
De bewoners van de Kruidenbuurt zijn daarom gebaat bij zo veel mogelijk ingevulde enquêteformulieren.
In 2006 is de eerste buurtenquête gehouden. Toen heeft zo'n 40 % van de bewoners de enquête ingevuld. Met de meeste punten zijn wij de afgelopen jaren aan de slag gegaan en hebben tot resultaat geleid. Kijk daarvoor op
www.kruidenbuurt-oosterhout.nl

Tussen 24 september en 30 september worden de enquêtes huis aan huis opgehaald oor een aantal enthousiaste bewoners. We hopen dat veel bewoners de enquête in willen vullen. Bent u niet thuis, dan vindt u een briefje in de brievenbus met adressen waar u de enquête in kunt leveren.


Zeer geslaagd lustrum Buurtbeheer Kruidenbuurt
Op zondagmiddag  26 september was het feest in de Kruidenbuurt, want Buurtbeheer Kruidenbuurt vierde het eerste lustrum . ’s Morgens was het al feest in de buurt, want de band de Brandnetels hebben op verschillende hoeken een serenade gebracht aan de bewoners uit de Kruidenbuurt. Dit bracht de stemming er meteen goed in.'s Middags kwamen veel bewoners naar Effent om het eerste lustrum te vieren. Het was een ontzettend gezellig feest en zowel volwassenen als kinderen deden mee met de spelletjes zoals o.a. handboogschieten, pannavoetbal, bibberspiraal en nog veel meer spelletjes. Er werd door veel mensen meegedaan met de workshop Zumba en Salsa. Hier deden zelfs hele kleine kinderen maar ook veel volwassenen aan mee.
Bewoners van Amarant hadden lekkere hapjes gemaakt en verzorgden deze middag met veel enthousiasme de catering. Ze genoten daar zelf ook uit volle borst van.
Tijdens de hele middag kon er gekeken worden naar foto's van allerlei activiteiten die de afgelopen 5 jaar zijn geweest. Daarnaast was er ook een filmpje te zien van een straatspeeldag in de Kruidenbuurt.
De voorzitter van Buurtbeheer Kruidenbuurt keek terug naar 5 jaar buurtbeheer. Ze dankte de mensen die het lustrum georganiseerd hebben, maar ook Effent waar Buurtbeheer Kruidenbuurt al deze jaren van harte welkom is. De afgelopen 5 jaar is de sociale betrokkenheid, veiligheid en leefbaarheid in de Kruidenbuurt toegenomen. Zo zijn de woninginbraken door het project terug gebracht tot bijna 0. Er zijn de afgelopen jaren een aantal preventieve acties gehouden. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren veel activiteiten georganiseerd en dat draagt bij aan het verhogen van de sociale betrokkenheid. Wens van het coördinatieteam is om dit team uit te breiden met een aantal leden. Mensen die hier interesse voor hebben, kunnen contact opnemen met Buurtbeheer Kruidenbuurt.


Gezellig Jeu de boulestoernooi
Afgelopen zaterdag 25 september werd er op het veld aan de Basielhof weer het jaarlijks Jeu de boulestoernooi gehouden. Ondanks het regenachtige weer was het net zoals altijd een gezellig toernooi, waar iedereen met iedereen en tegen iedereen speelde. Dit zorgde voor verassende combinaties. Veel deelnemers aan dit toernooi hadden de afgelopen maanden ook deelgenomen aan de Jeu de boulescompetitie en hadden toen vaste tweetallen. Tijdens het toernooi van afgelopen zaterdag werden die tweetallen uit elkaar gehaald en konden ze zelfs tegenover elkaar staan.

Enquête formulieren
Buurtbeheer Kruidenbuurt heeft onlangs bij iedere woning een enquête formulier in de bus gedaan.  Omdat de enquête de basis vormt voor onze speerpunten en buurtactiviteiten in de komende jaren, is het van groot belang dat we de mening weten van zoveel mogelijk buurtbewoners. We vragen u dan ook de enquête in te vullen. Deze formulieren worden weer opgehaald in de week van 27 oktober. De verwerking hiervan zal in november gedaan worden en in december zal de uitslag aan alle buurtbewoners kenbaar worden gemaakt.. Bent u het formulier kwijt dan kunt u het alsnog
downloaden.

 
 
Feest !!    Buurtbeheer Kruidenbuurt bestaat 5 jaar.
Dankzij alle bewoners, vrijwilligers in de buurt, alle partners is de Kruidenbuurt uitgegroeid tot een buurt waar het wel goed wonen is. Er valt best nog wat te doen, maar we hebben eerst een feest want we bestaan 5 jaar. Alle bewoners vrijwilligers, ex vrijwilligers, kinderen zijn welkom.
lustrum 2
POLITIE ONDERZOEKT AUTOBRANDEN IN OOSTERHOUT (o.a. in Kruidenbuurt)
Op 19 maart a.s. beginnen wij met een nieuwe activiteit, namelijk 'Koken voor Beginners' in het kooklokaal van Effent. Er hebben zich inmiddels 5 buurtbewoners gemeld, maar er is nog genoeg plaats voor meer deelnemers. Het gaat om mensen met weinig tot geen ervaring in de keuken, die het leuk vinden om samen met anderen op een gezellige manier de beginselen van het koken onder de knie te krijgen. Iedere buurtbewoner, jong of oud, is welkom. In principe is het kosteloos. Alleen de ingrediënten moeten worden betaald. De groep wordt begeleid door Marjolein Fonteyn en Marlies Heemskerk. De avonden beginnen om 18.45 uur en duren uiterlijk tot 22.15 uur.
Buurt
bewoners die alsnog mee willen doen kunnen zich opgeven via email: marliesHeemskerk@casema.nl  of via tel. 454905.
VEEL  MELDINGEN EN IDEEEN BIJ 'BUURT VAN DE MAAND'
Op woensdag 3 maart en donderdag 4 maart wisten veel bewoners de oranje keet van de gemeente te vinden om daar allerlei meldingen te doen voor de openbare ruimte zoals meldingen over groen, slechte bestrating, parkeerproblemen. Ook voor de andere partners politie, woningstichting en Surplus Welzijn kwamen er mensen. Er kwamen ook bewoners die met ideeën naar de keet kwamen. Daar waar die voor de hele buurt van belang zijn, zullen wij vanuit Buurtbeheer Kruidenbuurt met onze partners in gesprek gaan.
                                 
POLITIE ZOEKT GETUIGEN VAN VERNIELING RUIT EFFENT
Op zaterdag 27 februari 2010 is omstreeks 1.00 uur een ruit van Effent aan de Kruidenlaan 20 vernield. Dit heeft zoveel lawaai gemaakt, dat in ieder geval één getuige de vermoedelijke dader heeft gezien. De politie is op zoek naar de dader en daarbij kunnen getuigen de politie bij helpen. Indien u iets gezien heeft, wordt u verzocht contact op te nemen met de politie via 0900 8844 en vraag naar het team Oosterhout (toestel 8066)
SamenLoop voor Hoop Oosterhout bij Scorpio
Op zaterdag 25 en zondag 26 juni is er een bijzonder sportevenement waar IEDEREEN  zijn steentje aan kan bijdragen. De SamenLoop voor Hoop, dit is een Oosterhouts initiatief om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.
Het is een 24-uur durende estafetteloop in wandeltempo op de baan van Scorpio. Het is de bedoeling dat teams van tussen de 10 en 15 personen gedurende 24 uur, steeds minstens 1 teamlid op de baan rondjes wandelt. Meewandelen kost je 10 euro per persoon; en deze 10 euro gaat volledig naar het goede doel.
Er wordt gezorgd voor een leuk programma met muziek, amusement en gezellige kraampjes. Een van de hoogtepunten wordt een indrukwekkende kaarsenceremonie die laat in de avond plaats vindt. Iedereen kan een Kaars van Hoop opdragen aan iemand die kanker heeft of heeft gehad. Het begint  zaterdagmiddag 25 juni om 16.00 uur en duurt tot zondag 16.00 uur.
Meedoen?
SamenLoop voor Hoop Oosterhout bij Scorpio.
Je kunt een team vormen met familie, buren, vrienden, collegas, sportvrienden enz. enz.  om er een feestje van te maken of om aan teambuilding te doen. Je kunt je ook aanmelden als vrijwilliger of als sponsor.
Kijk vooral eens op de website www.samenloopvoorhoop.nl en denk er eens over  na hoe jij je steentje zou kunnen bijdragen.
DEALEN IN DE KRUIDENBUURT
De wijkagent heeft het vermoeden dat er op meerdere plaatsen in de wijk drugs gedeald wordt (Kruidenbuurt en Schildersbuurt). De ervaring leert dat dit vaak vanuit een geparkeerde auto gedaan wordt. Mensen komen vaak even naar zo'n geparkeerde auto en zijn enkele minuten later weer weg. Mocht u een dergelijke situatie zien, dan vraagt de wijkagent u om kentekens en signalementen te noteren. U kunt deze informatie door mailen naar team-oosterhout@mw-brabant.politie.nl of bellen naar 0900 8844. Als u belt terwijl een 'deal' gaande is, kan de politie daar direct op inspelen door een surveillanceauto te sturen, mits deze beschikbaar is natuurlijk.
EMBLEMEN VAN AUTO'S GESTOLEN
In het weekend tussen 19 en 22 februari 2010 zijn bij meerdere auto's in de Kruidenbuurt emblemen weggenomen. De wijkagent vraagt alle gedupeerden hiervan aangifte te doen, zodat een helder beeld ontstaat van de diefstallen. Mogelijk zijn er ook in andere wijken emblemen ontvreemd en kan door de aangiftes de gevolgde route van de daders inzichtelijk gemaakt worden. U kunt aangifte doen op internet via www.politie.nl of een afspraak maken op het bureau via 0900 8844.
BROM EFFE NORMAAL
Op dinsdag 23 februari 2010 is tussen 7.00 uur en 9.00 uur een verkeerscontrole gehouden aan de Burgemeeser Elkhuizenlaan in Oosterhout. Twee motorrijders van de politie reden door de omliggende wijken en brachten bromfietsen naar de controleplaats aan de Dillehof. Volgens het project 'Brom effe normaal' zijn deze bromfietsen o.a. op constructiesnelheid gecontroleerd. In totaal werden 27 bromfietsen gecontroleerd. Voor diverse verkeersfeiten werden 11 bekeuringen uitgeschreven.
Kruidenbuurt 3 en 4 maart buurt van de maand.
 
De Kruidenbuurt is op 3 en 4 maart samen met de Schildersbuurt buurt van de maand. Bewoners kunnen
op die dagen van 12.00 uur tot 20.00 uur in een oranje wagen van de gemeente op de parkeerplaats bij de Hobbit terecht om aan te geven wat zij graag in hun buurt verbeterd zouden willen zien. Naast de buurtcoördinator zijn op bepaalde tijden ook de politie aanwezig. Donderdag 4 maart is er van 13.00 uur tot 15.00 uur iemand van het Coördinatieteam Kruidenbuurt aanwezig. Mocht u punten hebben, maar niet in de gelegenheid zijn om zelf langs te gaan, dan kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met Buurtbeheer Kruidenbuurt.
Coördinatieteam Stichting Buurtbeheer Kruidenbuurt
Prijswinnaars ballonnenwedstrijd ontvangen prijs
Op vrijdag 29 januari ontvingen 3 kinderen van basisschool de Hobbit een prijs, omdat hun ballonnen het verste waren gekomen. De ballonnenwedstrijd was door Buurtbeheer Kruidenbuurt georganiseerd tijdens de onthulling van de winnende verkeersborden voor 30 km van Myrthe Drewes en Valerie de Vries. Myrthe en Valerie hadden tijdens de straatspeeldag in 2009 mee gedaan met het ontwerpen van een eigen verkeersbord om de weggebruikers te wijzen op de 30 km. zone. Tijdens de onthulling van de verkeersborden door wethouder Hans van Brummen, mochten alle leerlingen van basisschool de Hobbit een ballon oplaten.
De ballon van Merel Burm is in Schardam aangekomen (137,5 km). Dat betekende dat haar ballon het verste was gekomen. Zij ontving van voorzitter Lilian van de Wiel en Myrthe en Valerie de hoofdprijs. De tweede prijs was voor Selina. Haar ballon was in Oosterhuizen geland (128,6 km) en de laatste prijs was voor Tijn Hornbach. Zijn ballon was in Ilpendam (107,2 km) terecht gekomen.
   
Nieuwjaarsbijeenkomst zorgt voor match tussen Buurtbeheer Kruidenbuurt en Amarant
Op vrijdagavond 15 januari j.l. werd in de Kruidenbuurt de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel in Effent gehouden. Dit jaar hebben 2 mensen van Amarant, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking de bediening verzorgd onder begeleiding van iemand van Amarant. De taarten en hapjes waren ook gemaakt door een instelling waar mensen met een verstandelijke beperking werkzaam zijn. Deze match tussen Buurtbeheer Kruidenbuurt en Amarant was tot stand gekomen tijdens de eerste Oosterhoutse Beursvloer.
Bijzonder was dat iedereen ook de mensen van Amarant begroette en Nieuwjaar wenste. Ze hoorden er tijdens de gezellige bijeenkomst helemaal bij en dat deed hen zichtbaar goed.
Voorzitter Lilian van de Wiel blikte terug op een jaar waar weer veel activiteiten waren geweest dankzij de vele vrijwilligers. Ze dankte ook Effent waar Buurtbeheer Kruidenbuurt ook het afgelopen jaar iedere keer weer terecht konden. Lilian noemde ook het aantal woninginbraken dat dit jaar gestegen is. Ze benadrukte het belang van alert zijn en het doen van meldingen bij de politie en buurtbeheer.
Tot slot zei ze dat Amarant erg geholpen zou zijn als bewoners uit de Kruidenbuurt af en toe eens met een van de mensen wil gaan fietsen, wandelen of iets anders. Er waren meteen bewoners die zich spontaan aanboden om dit te gaan doen.
Oproep!
Amarant heeft gevraagd of er bewoners uit de Kruidenbuurt zijn die op nader overeen te komen tijdstippen (per cliënt verschillend en in overleg met de vrijwilliger te bepalen) met cliënten (één op één) willen fietsen. Hetzij naar de stad of 's zomers naar het bos of zomaar een eindje. Ook zoeken ze vrijwilligers die met de bewoners willen gaan zwemmen of wandelen. Kortom ze kunnen vrijwilligers gebruiken voor diverse activiteiten.
We hopen dat er nog meer mensen zijn vanuit onze Kruidenbuurt, die hier zo af en toe een uurtje vrij voor willen maken. Nadere informatie is te verkrijgen via Amarant, Esmoreitstraat 5 (Vrachelen in de buurt van de garagebedrijven). Coördinatrice:  Emmy van Rinsum tel. 490134.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met leden van het coördinatieteam of via info@kruidenbuurt-oosterhout.nl.
Cursus buddyzorg 
In de gemeente Oosterhout is dringend uitbreiding gewenst van het aantal buddy’s dat ingezet kan worden bij cliënten met een ernstige levensbedreigende of chronische ziekte of aandoening.
Voordat een buddy wordt ingezet dient een basistraining buddyzorg te zijn gevolgd.
Binnenkort start een dergelijke cursus en er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Met vriendelijke groet,
Henny Mulders
PR
Gildelaan 1,
0168 356555
www.hoomondersteuning.nl
 
 
 
 
 

© Stichting Kruidenbuurt Oosterhout              Datum laatste wijziging 27-12-2017                Webdesign Peter Wassenaar

     
 

Naar Homepage