Nieuwsoverzicht 2011

 
     
 

Home  |  Foto Album

 
 

     

 
 

Nieuws overzicht  2012
Nieuws overzicht  2010
Nieuws overzicht  2009
Nieuws overzicht  2008

 
 

 

 


Vuurwerk: ruim het op 

Oud en Nieuw is feest, maar al dat vuurwerk zorgt ook voor veel rommel op straat. Wist u dat op Nieuwjaarsdag bijna een kwart van alle vuurwerkongevallen gebeurt? Veel kinderen gaan op zoek naar niet geknald vuurwerk (blindgangers) en proberen dit alsnog af te steken. Elk jaar gebeuren daardoor ongelukken. We vragen daarom aan alle inwoners van de gemeente Oosterhout op Nieuwjaarsdag het vuurwerkafval voor de deur op te ruimen. Het liefst natuurlijk direct na het afsteken, zodat kinderen ’s ochtends geen risico meer lopen.  

Opruimen zonder ongelukken
.

Wat zijn de belangrijkste regels voor het opruimen van vuurwerk?
Laat kinderen niet alleen opruimen, maar zorg dat er een volwassene in de buurt is om te voorkomen dat ze met vuurwerk gaan spelen.
Vuurwerkresten zijn ongevaarlijk zolang je ze niet aansteekt. Steek dus niets meer aan!
Dompel het vuurwerk onder in water om er helemaal zeker van te zijn dat het niet meer afgaat.

Vuurwerkregels
.

Vuurwerk kopen mag:
  • als je 16 jaar of ouder bent
  • op 29, 30 en 31 december
  • bij de erkende verkoopadressen
Afsteken mag alleen op 31 december van 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts. 

Strenge aanpak van overtreders
.
Jongeren die de vuurwerkregels overtreden, lopen grote kans op een boete of een doorverwijzing naar Bureau Halt. Afhankelijk van hun leeftijd en de ernst van de overtreding krijgen ze daar voorlichting over vuurwerk en krijgen ze een aantal uren werkstraf opgelegd. De straf bestaat meestal uit het opruimen van zwerfvuil of helpen op de gemeentewerf of in een zorginstelling.


Workshop Astrologie door Truus van Leeuwen.

Op 20 december a.s. is er om 20.00 uur in het Effent een workshop over astrologie. Maak kennis met het ‘hoe’ en ‘wat’ van de astrologie. Wat kun je ermee en wat niet? Hoe ga je ermee om? Wat is je ascendant? In een workshop van 2 uur vertel ik u aan de hand van een voorbeeldhoroscoop hoe je kijkt naar wat deze je te vertellen heeft. Wanneer u vooraf uw geboortegegevens naar mij mailt, zorg ik voor een afdruk van uw eigen horoscoop. U kunt dan na uitleg in grote lijnen kijken naar uw eigen blauwdruk van het leven. Hiervoor heb ik nodig: geboortedatum, -plaats en -tijd. Het is belangrijk dat de geboortetijd nauwkeurig is. U kunt uw geboortetijd opvragen bij de gemeente waar u geboren bent.
Kosten voor deze workshop: 5 euro. Opgeven bij: Truus van Leeuwen, tel.: 0162-692305 of 0622-511452,
gff.van.leeuwen@kpnmail.nl.


Onderstaan ziet u een overzicht van de (poging) tot inbraken gedurende de maand november in de wijk Dommelbergen.

kaart dommelbergen poging tot inbraak
Politie organiseert weer tegenhoud acties samen met buurtbewoners

Deze gezamenlijke actie met buurtbeheer is op woensdag 07 december 2011. Om 19:00 uur briefing / presentatie, om 19:30 uur de wijk in tot ca. 22.30 uur .
Locatie briefing:  OBS Rubenshof
De politiecapaciteit is op beide dagen tot in de nachtelijke uren ingepland, het staat jullie als bewoners vrij de eindtijd in eigen regie vast te stellen. Graag wel vooraf per mail aanmelden bij Buurtbeheer Kruidenbuurt wie er met deze actie mee willen doen!! (info@kruidenbuurt-oosterhout.nl
)

155 bonnen uitgedeeld bij politiecontroles in Oosterhout
OOSTERHOUT - De politie heeft woensdag 30 november 155 bonen uitgeschreven in de Oosterhoutse wijk Dommelbergen vanwege overschrijding van de maximumsnelheid.
Negentien bekeuringen werden uitgedeeld voor fietsen zonder licht. De politie kwam in actie nadat inwoners klachten hadden ingediend. Vooral op de ontsluitingswegen in de wijk zou veel te hard worden gereden. Op de Burgemeester Elkhuizenlaan werden tussen 15.25 en 18.55 uur 1.298 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 45 te hard reden. Op de Oostpolderweg flitsten agenten tussen 19.20 en 20.45 uur 45 van de 1.618 voertuigen die langsreden. Op de Hoofseweg werden tussen 16.45 en 20.45 uur 1.774 passanten tegen het licht gehouden. Van hen reden 87 bestuurders te hard.
De hoogst gemeten snelheid bedroeg 74 kilometer per uur, terwijl maximaal 50 is toegestaan.

Examens verkeersregelaars
 
Op dinsdag 22 november en woensdag 23 november zal de Landelijke verkeersdienst trainingen en examens afnemen op het kruispunt Burg. Elkhuizenlaan/Sterrenlaan/Kruidenlaan. De verkeerslichten op dit kruispunt zullen op deze twee dagen buiten werking zijn (geel knipperen) te worden gesteld (geel knipperen). Met de Landelijke Verkeersdienst is afgesproken dat zij de kruising alleen tussen 9.00 uur en 16.00 uur zullen gebruiken. Het uitzetten van de regeling onder toezicht van de Gemeente Oosterhout.

Houd ze tegen..... 

houdt ze tegen 1        houdt ze tegen 2

Op woensdagavond 16 november organiseerde ons wijkteam van de politie een tegenhoudactie voor de wijk Dommelbergen.Wijkbewoners gingen de buurten in en keken naar onveilige en verdachte situaties rond de woningen. Als ze iets opmerkten konden ze direct de politie bellen die met auto’s en fietsen door de wijk patrouilleerde. Buurtbeheer Kruidenbuurt was met 4 leden van het coördinatieteam present. En terzijde: de Schildersbuurt kwam met meer dan 20 deelnemers. De rondgang door de Kruidenbuurt leverde 1 verdachte situatie op: een onbeheerde auto met openstaand raam. Kennelijk stond die er al flinke  tijd, gezien het aantal boombladeren in de auto. De politie gaat de eigenaar na aan de hand van het kenteken. Verder viel op dat met name in de Vlierlaan nogal wat kliko’s onder lage daken waren geplaatst. Mooi opstapje voor het dievengilde. Ook op de Vlierlaan stonden een aantal tuindeuren en een raam open op de begane grond aan de straatkant.
Op 7 december wordt de actie nog een keer gehouden.
Meedoen??
Meld je aan via
info@kruidenbuurt-oosterhout.nl

Politie organiseert samen met buurtbewoners tegenhoud acties


In het integraal buurtbeheer overleg is besloten om op onderstaande data als politie, in combinatie met de  buurtbeheren, de wijken in te gaan en medebewoners bewust te maken. Inmiddels hebben we nog niet alle definitieve aanmeldingen binnen, maar er is voldoende animo om uitvoer te geven aan deze plannen. Wij, wijkagenten Harrie van der Heiden en André Duister, willen diegene die aan de actie willen deelnemen dan ook op genoemde data van harte uitnodigen op het politiebureau Oosterhout, Europark 21.

De dagen dat deze acties zijn:
Woensdag 16 november 2011 om 19:00 uur briefing / presentatie om 19:30 uur de wijk in tot ...??:?? uur einde gezamenlijke actie met buurtbeheer
, en

Woensdag 07 december 2011 om 19:00 uur
briefing / presentatie om 19:30 uur de wijk in ...??:?? tot uur einde gezamenlijke actie met buurtbeheer.

De politiecapaciteit is op beide dagen tot in de nachtelijke uren ingepland, het staat jullie als bewoners vrij de eindtijd in eigen regie vast te stellen. Graag wel vooraf per mail aanmelden bij Buurtbeheer Kruidenbuurt wie er met deze actie mee willen doen!! (info@kruidenbuurt-oosterhout.nl
)

Twee jongens aangehouden bij Tijmhof in Oosterhout
OOSTERHOUT - De politie heeft vrijdagavond bij een controle aan het Tijmhof twee jongens van 16 en 18 jaar aangehouden voor verboden wapenbezit en het in bezit hebben van softdrugs.
Omwonenden hadden eerder op de avond bij de politie geklaagd over het gedrag van de jongeren op de hangplek, waarna zij poolshoogte kwam nemen. Twee van de zes jongeren die zij controleerden bleken in het bezit te zijn van wapens en een van de twee had tevens een joint bij zich. De ouders van de minderjarige jongen zijn op de hoogte gebracht, tegen beide jongens is proces verbaal opgemaakt.

Bang voor hangjeugd?

Misschien voelt u zich weleens onveilig door de aanwezigheid van hangjeugd. Toch hebben jongeren lang niet altijd slechte bedoelingen, ze zoeken meestal alleen een plek om samen te zijn. De meeste jongeren kunt u gewoon aanspreken, meestal is dat voldoende. Heeft dat niet het gewenste effect of constateert u crimineel gedrag, dan kunt u de politie inschakelen. De wijkagent kent de jeugdgroepen en weet welke jongeren vrij onschuldig rondhangen en welke overlast geven of erger.

Rondhangende jeugd hangt vaak rond in groepen bij de ingang van een winkelcentrum, in het park of op een andere voor het publiek toegankelijke plaats. Ze doen vaak niets bijzonders en toch wordt erover geklaagd. De groepsvorming komt dreigend op u over. De politie kan aan dit soort samenscholingen alleen wat doen als er ook strafbare feiten worden gepleegd.

Overlast
Hebt u last van een groepje hangjeugd? Bel dan niet meteen de politie. Wij zullen u namelijk eerst vragen of u zelf iets heeft ondernomen. U kunt de groep zelf aanspreken. Bent u daar bang voor? Doe het dan samen met uw partner of buren. Zulke ontmoetingen escaleren zelden. Mocht zo’n gesprek niets uithalen, dan kunt u altijd nog de politie bellen.

Soorten hangjeugd
Er zijn drie soorten hangjeugd. Ten eerste de groepjes schoolgaande jeugd vanaf 12 jaar die geen strafbare feiten pleegt en weinig overlast veroorzaakt. Daarnaast is er een categorie die wel overlast veroorzaakt. Deze groepen zijn meestal gewoon aanspreekbaar. Ten slotte zijn er zo af en toe ook groepen die crimineel gedrag vertonen. Deze laatste plegen bijvoorbeeld diefstallen of handelen in drugs. Natuurlijk kunt u dan meteen de politie bellen. Normaal gesproken belt u 0900-8844, maar als u een jongere op heterdaad betrapt mag u ook 112 bellen.

Uw wijkagent
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw wijkagent. Via uw postcode vindt u op
www.politiemwb.nl het dichtstbijzijnde politiebureau inclusief emailadres. Van daaruit kunt u doorklikken naar uw wijkagent. U vindt uw bureau en wijkagent ook via het menu Mijn Wijk. Als elke seconde telt, mag u 112 bellen, maar als het ook zonder zwaailicht kan, belt u 0900-8844 (lokaal tarief).

Groepjes jonge inbrekers scannen wijken.

De laatste tijd wordt er enorm veel ingebroken in huizen van Oosterhouters, vooral bij mensen die op vakantie zijn. Wij vermoeden dat een klein groepje jonge daders de huizen scannen, door ramen kijken en dan binnen een of twee dagen hun slag slaan.

Als u iets verdachts ziet, bel dan meteen de politie via 0900-8844 (24 uur per dag). Ziet u inbrekers een huis binnengaan of verlaten, bel dan direct 1-1-2.

Gaat u zelf op vakantie? Doe dan de
vakantietest op onze website. De test geeft geen garantie maar wel een indicatie voor veilig wonen. En als u op vakantie gaat, vul dan in elk geval 1 week voor uw vertrek de vakantiekaart van de politie in! Daarin vult u onder meer uw sleutelhouder in. Zorg dat uw woning eruitziet alsof er geleefd wordt en volg de preventietips van de politie op.

Straatspeeldag 8 juni 2011

brandweer

De straatspeeldag in de Kruidenbuurt die was georganiseerd door onze activiteitengroep, was weer een succes. De kinderen hebben de hele middag kunnen genieten van allerlei leuke activiteiten. Voor de allerkleinsten was er het springkussen waar voortdurend op geklauterd en gesprongen werd, veel jongens en meisjes lieten hun gezicht schminken, de graffity-wand werd heel druk bezocht door jongens en meisjes die even artistiek bezig wilden zijn. Je kon zo lang als je kunt aan een spijkerbroek hangen, balance-biken en skate-biken was heel populair, op een skippy-slang balanceren of reuzendarten werd meer door de wat kleinere kinderen gedaan. Ook vonden de kinderen het voetballen en mini hockey heel leuk. Ook Feest in de kist was aanwezig; Nummer 1 in themafeestjes voor kinderen. De wijkagenten Harrie en Andre waren aanwezig en bij de brandweer konden de kinderen zich een echte brandweerman/vrouw wanen. Het orkestje De Rubensbende zorgde deze middag voor een vrolijke noot. Voor foto's klik hier.

 

Overlast hangjongeren in de Tijmhof
Een paar bewoners van de Tijmhof hebben melding gemaakt van overlast van hangjongeren gedurende de laatste weken in en rond het kleine speeltuintje in de Tijmhof in Oosterhout. Een steeds grotere groep jongeren die soms al vanaf de middag tot de late avond in het kinderspeltuintje vertoeven. Er is geluidsoverlast, er wordt drugs gebruikt en er wordt flink wat afval achtergelaten. De jongeren komen op scooters maar ook met auto's. Hun favoriete bezigheid is voetballen waarbij de bal zo hoog mogelijk geschopt wordt, zodat geparkeerde auto's beschadigd worden.
Bewoners worden door
deze jongeren bedreigd, er wordt schade aangericht aan woningen en auto's nadat bewoners de jongeren aangesproken hebben over hun gedrag.
De politie is hierover geïnformeerd en zal op deze locatie regelmatig surveilleren en bij overtredingen optreden. Ook zijn de jongerenwerkers geïnformeerd. De politie vraagt de bewoners in de straat te stimuleren elkaar bij te staan bij problemen zoals bijvoorbeeld aanspreken van de jeugd op hun gedrag, aanhouden bij strafbare feiten of optreden als getuige. U kunt hiervoor bellen naar de politie: tel. nr. 0900 - 8844

Politie speurt naar woninginbrekers

De politie van Oosterhout zet de komende weken extra capaciteit in om de woninginbraken een halt toe te roepen. Agenten surveilleren extra in uniform en in burger, natuurlijk vooral in de wijken die geteisterd worden door inbrekers. 

In vier weken tijd werden 44 Oosterhouters slachtoffer van inbraak.Vooral mensen in de wijken Dommelbergen Noord en de Besterd werden relatief vaak getroffen. De politie vraagt u extra alert te zijn en direct 0900-8844 te bellen als u iets verdachts ziet. Voor een heterdaad melding kunt u direct 112 bellen. 

De inbrekers klimmen vaak over een schutting of poort en forceren dan het slot van de achterdeur met een breekijzer. Of ze boren gaatjes en weten op die manier een raam open te maken. De buit bestaat meestal uit contant geld, laptops en sieraden. Ook zijn ze soms op zoek naar de autosleutels. 

Algemene tips

•           Zorg voor inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien van het keurmerk
             SKG 2 sterren met R;

•           Laat nooit sleutels zitten aan de binnenzijde van het slot;

•           Berg huissleutels op een vaste plaats op;

•           Zorg voor goede verlichting bij toegangsdeuren;

•           Breng rookmelders aan op elke verdieping met slaapruimten;

•           Houd de groenvoorziening rondom de woning laag;

•           Hang in de meterkast een kaartje met gegevens van personen die in geval van
             nood gewaarschuwd kunnen worden;

•           Merk waardevolle voorwerpen met postcode / huisnummer;

•           Maak foto's van waardevolle voorwerpen;

•           Berg waardevolle spullen op in een kluisje thuis of bij bank;

•           Maak van uw huis geen etalage;

•           Berg ladders of ander klimmateriaal op achter slot en grendel;

•           Bel bij onraad of verdachte situaties direct de politie.

 

Bij het verlaten van de woning

•           Laat als het donker is en u van huis bent, net zoveel licht branden als normaal;

•           Gebruik een schakelklok en denk daarbij ook aan de bovenverdieping;

•           Sluit ramen en deuren goed af;

•           Doe de deur altijd goed op slot (nachtslot, penslot), ook als u maar even weg
             bent;

•           Leg nooit sleutels onder de buitenmat of ergens anders buiten;

•           Geef eventueel een sleutel aan iemand die u kunt vertrouwen.

Bij afwezigheid voor langere tijd

Zie Vakantietips met o.a. de vakantietest en de vakantiekaart!

 

Bent u al bekend met de wijkagent?
Uw wijkagenten kunt u tegenkomen in uw wijk, maar u kunt er ook telefonisch of per mail contact mee op nemen. De wijkagenten weten wat er leeft in u uw buurt. Het belangrijkste gereedschap van een wijkagent is informatie. Informatie die ú kunt geven. U kunt met vragen over veiligheid en leefbaarheid in uw woonomgeving bij de wijkagent  terecht. Maar ook uw eigen ideeën en initiatieven kunnen zeer waardevol zijn! Uw  wijkagenten zijn uw contactpersoon naar de politie, die mede dankzij uw informatie problemen in de wijk aanpakt en waar mogelijk voorkomt. Samen met collega's, wijkbewoners en partners werkt de wijkagent aan het leefbaar maken en houden van uw wijk of buurt. U kunt ons als volgt bereiken:


Mail:
team-oosterhout@mw-brabant.politie.nl
Telefonisch via 0900-8844
 
Afkoppelen van het regenwater van het gemengde rioleringsstelsel
De gemeente Oosterhout organiseerde op woensdag 22 september een inloopbijeenkomst over het afkoppelen van het regenwater van het gemengde rioleringsstelsel in het gebied Basielhof en Lavendelhof. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Download uitnodiging gemeente formulier hier. Download het rioleringsplan hier.

 

 

Burgemeester Stefan Huisman heeft Lilian van de Wiel op de nieuwjaarsreceptie van Buurtbeheer Kruidenbuurt op 14 januari onderscheiden met de zilveren broche van de gemeente Oosterhout.lilian met speldje

Lilian nam op 14 januari na tien jaar afscheid van Buurtbeheer Kruidenbuurt. Zij was een van de bewoners die in 2001 de basis legden voor het project 'Buurtpreventie Waterkerslaan tot snelweg', een project dat in de jaren daarna navolging vond in veel andere Oosterhoutse buurten. Nadat verschillende projecten in de Kruidenbuurt in 2005 samengingen in Buurtbeheer Kruidenbuurt, bleef Lilian steeds een constante factor in het buurtbeheer. Ze ontving van de burgemeester Stefan Huisman de zilveren broche tijdens de nieuwjaarsreceptie van Buurtbeheer Kruidenbuurt.
Ons buurtbeheer project heeft, vooral dankzij haar inzet, landelijke bekendheid gekregen. Het heeft als voorbeeld gediend voor tal van andere buurtbeheer organisaties. Dit blijkt uit de talloze lezingen waarvoor zij werd gevraagd en ook uit de diverse prijzen die onze stichting inmiddels in de wacht heeft gesleept.  (Bron BN de Stem)
Presentatie enquête en workshop goed bezocht

Op maandagavond 13 december organiseerde Buurtbeheer Kruidenbuurt een bewonersavond en informatiemarkt met het thema: ‘Veiligheid in en rond de woning’. Deze avond begon om 20.00 uur en werd gehouden in Effent aan de Kruidenlaan.

Tijdens de bewonersavond presenteerde voorzitter Lilian van de Wiel de uitslag van de onlangs gehouden enquête van Buurtbeheer Kruidenbuurt. De samenwerkingspartners gemeente, politie en Surpluswelzijn waren ook aanwezig om een reactie te geven op de uitslag. Voor de bewoners was er de gelegenheid om vragen te stellen.

Na de presentatie hadden de bewoners de gelegenheid om informatie in te winnen bij diverse instanties op de  Informatiemarkt. Het motto was ‘Veiligheid in en om de woning’
Er waren diverse instanties aanwezig zoals: politie met informatie over goed hang en sluitwerk, vakantiekaart, SMS alert en haal de wegpiraat van de straat. De brandweer had informatie over brandveiligheid m.b.t. elektrische apparaten, onderhoud rookkanalen en CV ketels, brandmelder en brandveiligheid tijdens de feestdagen. De EHBO gaf informatie over reanimatie, AED en veiligheid bij kinderen. Oosterhout in beweging (OIB) ging in op sporten en beweging voor ouderen en valpreventie. Het Rode Kruis gaf informatie over de belcirkel, de gemeente was aanwezig m.b.t. het meldpunt, de opbouwwerker gaf tips over hoe bewoners contact kunnen leggen met jongeren. Novadic-Kentron gaf voorlichting over alcohol en drugs en vanuit Buurtbeheer Kruidenbuurt gaf de werkgroep activiteiten informatie over het project Burenhulp en de werkgroep Veilig Wonen gaf informatie over wat bewoners zelf kunnen doen aan de veiligheid in en rond de woning. Tos slot was er ook iemand aanwezig van het bedrijf SelectaDNA.

SelectaDNA is een onzichtbare vloeistof waarin relatief korte fragmenten gefabriceerd DNA – dat niets met mensen en dieren te maken heeft – zijn opgenomen. De vloeistof bevat verder microdots. Dat zijn minuscule stukjes kunststof waarop een unieke code is gelaserd. SelectaDNA bevat verder een stof die oplicht onder UV-licht. Met een staafje kunnen kostbare goederen ermee worden gemerkt. Het goedje is makkelijk aan te brengen maar moeilijk weg te krijgen. SelectaDNA hoeft maar minimaal op de voorwerpen te worden gesmeerd en slijt niet van de voorwerpen af!

 

Overzicht (pogingen tot) woninginbraken Dommelbergen.

kaart inbraken febr dommelb

Het betreft incidenten in februari, met betrekking tot diefstallen uit auto's was er in februari een week met een behoorlijke toename.
De C in een ballonnetje staat voor cluster, daarbij staat tussen haakjes het aantal.
Een rood ballonnetje staat voor 1 incident.
Inmiddels is het weer genormaliseerd. In maart waren er tot nu toe geen incidenten meer.

De incidenten zijn ook de pogingen, dus het betreft hier niet alleen voltooide daadwerkelijke woninginbraken, diefstallen uit auto.

Woninginbraken blijft een speerpunt van de politie!!

 

Overval man in Oosterhout.

Een 59-jarige man uit Oosterhout is zaterdag rond 18.15 uur overvallen in een parkeergarage bij een flatgebouw aan de Van Someren-Downerlaan. De man kwam de parkeergarage binnen en parkeerde zijn auto. Toen hij de lift in wilde stappen werd hij geslagen en kwam hij ten val. Hij zag drie mannen staan, die hem schopten en geld eisten. De drie doorzochten vervolgens zijn tassen en gingen er met een geldbedrag vandoor.

Van de gedupeerde is aangifte opgenomen. Nadat de daders waren weggelopen belde de man eerst een vriend, die op zijn beurt de hulpdiensten inschakelde. De gedupeerde raakte licht gewond en een ambulance kwam ter plaatse om hem te verzorgen.

De politie nam van meerdere getuigen verklaringen op en verstuurder direct na de melding een SMS-Alert met hierin een korte omschrijving van de daders. Het gaatom drie Noord-Afrikaanse mannen, waarvan een een bivakmuts droeg.  Twee van hen hadden een normaal postuur en een van hen was stevig. Alledrie droegen de mannen donkere kleding.

De politie vraagt getuigen die iets opvallends hebben gezien wat iets met deze zaak te maken kan hebben zich te melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844.

 

     
 
 
 
 

© Stichting Kruidenbuurt Oosterhout              Datum laatste wijziging 13-03-2018                Webdesign Peter Wassenaar

     
 

Naar Homepage