Home     Agenda    De Buurt    Activiteiten     Foto Album    Tips  Contact

     
 

Organisatie

 
     
 


Voor het project buurtbeheer Kruidenbuurt zijn de volgende partijen van belang:

In het project zijn de bewoners de belangrijkste schakel. Zij zijn de ogen en oren in de wijk. Zij zien en horen veel van wat er in hun wijk gebeurt en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid in de eigen wijk, bovendien kunnen zij meehelpen met de diverse activiteiten in de Kruidenbuurt.


1. B
ewoners

Wat verwachten we van de bewoners?

 • ogen en oren goed de kost geven
 • contact zoeken met elkaar: kennen en gekend worden is belangrijk
 • zich houden aan de maximum snelheid van 30 km/uur binnen de buurt
 • verdachte situaties/ personen melden bij de politie via teleservice: 0900-8844 of via team-oosterhout@mw-brabant.politie.nl
 • nieuwe bewoners attenderen over het bestaan van de Kruidenbuurt
 • kapotte verlichting, stoeptegels melden bij de gemeente via het meldpunt: tel. 489999 of via meldpunt.openbareruimte@oosterhout.nl
 • extra rondje door de buurt lopen/rijden
 • afwezigheid melden bij buren
 • zorgen voor goede buitenverlichting
 • begroeiing op tijd snoeien
 • ramen en deuren goed sluiten
 • aandacht besteden aan goed hang- en sluitwerk, evt. op PKVW niveau (Politie Keurmerk Veilig Wonen)

2. Co÷rdinatieteam

 • Het co÷rdinatieteam (CT) bestaat uit enthousiaste mensen die ook bereid zijn een project te doen of zelfs het project te trekken. Deze projecten worden tijdens de CT-vergaderingen bepaald door de leden van co÷rdinatieteam. 
 • Het CT-team bestaat uit de voorzitter,  secretaris, penningmeester, notulant, de trekkers van de activiteiten in de buurt, buurtco÷rdinator (Gemeente), en de wijkagent (Politie)
 • Zij vergaderen, indien nodig, eens in de 2 maanden.
 • In die vergaderingen vindt steeds een terugkoppeling plaats vanuit de activiteiten.
 • De bewoners die in de Kruidenbuurt leven kunnen ook punten inbrengen.

Het co÷rdinatieteam bestaat uit:

  Taken/Werkzaamheden  Naam contactgegevens

Voorzitter

Ed Langer
Tel. 432010
Basielhof 9
mail. ed@langer.nl
Secretaris Stephan Peute
Tel.
430298
Mail.
peute@yahoo.com
Penningmeester Kees Lodewijks
Tel. 433066
Mail.
c.lodewijks@ziggo.nl
Voetbal Paul van den Heijkant
Tel. 471740
M
ail. heijk012@planet.nl
  Anita von Raesfeld
Tel. 435153
Mail.
anita.acam@ziggo.nl
Materiaal en opslag,
Crossveldje
Harry Weijers
Tel. 471030
Mail.
Harry@weijersadvies.nl
AED project Theo Janssen,
Tel. 854050,
Mail.
theo.joke.janssen@gmail.com
     

Website,
advertenties
Peter Wassenaar
Tel. 431781
pejwassenaar@hotmail.com
Partners
Buurtco÷rdinator Gemeente Oosterhout Bibi Schuurs
Tel.489911
Mail.
stadhuis@oosterhout.nl
Zie partners punt 4.
Wijkagente Politie Oosterhout Yvonne Groeneveld
Tel. 0900 8844
Mail.
team-oosterhout@mw-brabant.politie.nl
Zie partners punt 4.

 

3. Vrijwilligers:
Vrijwilligers zijn altijd nodig bij projecten en zijn zeer welkom. Meldt u zich aan als vrijwilliger bij een leuke activiteit bij info@kruidenbuurt-oosterhout.nl

Onze vrijwilligers zijn verzekerd vanaf 1-1-2008, (Zie vrijwilligerspolis)

4. Partners:

Ga naar Gemeente Oosterhout  Gemeente Oosterhout: www.oosterhout.nl
  Buurtco÷rdinator:  Bibi Schuurs
  Telefoon: 0162-489542
  email: stadhuis@oosterhout.nl


De buurtco÷rdinator is actief betrokken bij het project. De gemeente ondersteunt het project, verleent subsidie en verwerkt meldingen van bewoners. De gemeente heeft de regie in dit project.

  Politie: www.politie.nl
  Wijkagente: Yvonne Groeneveld
  Telefoon: 0900-8844

  email: team-oosterhout@mw-brabant.politie.nl

De wijkagenten zijn actief betrokken bij het project en hebben de co÷rdinatie. Zij zorgen, dat meldingen van bewoners bij de politie worden opgepakt en geven een terugkoppeling naar het co÷rdinatieteam. Bovendien adviseren zij het co÷rdinatieteam als er meerdere meldingen binnen komen van vernielingen, diefstal, inbraak etc.

5. Documenten:

 

 
     
 

ę Stichting Buurtbeheer Kruidenbuurt                  Datum laatste wijziging 19-01-2020                    Webdesign Peter Wassenaar

 
 

 

 
 

BACK